NLP Danışmanlık Paketi – 6 Seans

Toplam 6 saatlik NLP çalışmasını içeren paket programdır.

Son derece etkili ve hızlı pozitif sonuçlar alma potansiyelini içeren bir çalışmadır. (Ayrıntılı açıklama aşağıdadır)

Çalışmanın yapılabilmesi için NLP’ye ya da tekniklere inanmak gerekmez (inanca dayanarak çalışan bir mekanizma değildir. Beynin nörolojik yapısı üzerinde etkili teknikler kullanılır.) Ancak danışanın değişimi arzu etmesi, işbirliği ve değişebileceğine olan inancı gerekir. (Yani, örneğin “ben NLP’ye inanmıyorum ama sigara bırakmayı çok istiyorum” diyen bir kişi ile  başarı ile çalışmak son derece kolaydır. “Benim hiçbir sorunum yok. Eşim gideceksin diye zorladı. O yüzden geldim” diyen bir kişi ile çalışılması yeterince etkili sonuç vermeyebilir. Işıl Musluer değişimi arzu etmeyen danışanlarla çalışmamaktadır.)

Bu paket ile temel olarak üç amaç için çalışılabilir.

Bunlar:

a) Hayattaki sınırlamaları kaldırmak;

b) Hayatı daha mutlu ve anlamlı kılmak;

c) İçinizdeki gerçek gücü ortaya çıkarmaktır. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 

Genel olarak Işıl Musluer ile daha önce çalışmış olan danışanlar, deneyimledikleri değişimin oranının son derece şaşırtıcı ve olumlu olarak tanımlamaktadırlar. Referansları okumak için tıklayınız) (İngilizce referanslar için tıklayınız.)Share

Toplam 6 saatlik NLP çalışma paketidir.

Bu 6 saatin 3 saati birlikte, bölünmeden, tek bir seferde; geri kalan 3 saat ise arada 2-3’er gün bırakılarak yapılır. Gerektiği takdirde son seans için duruma göre  arada 1 hafta bırakılabilir.

Genellikle bölünmeden yapılan 3 saatin etkisi, 3 ayrı saatten çok daha fazladır. Bunun sebebi, her bir seansın başında relaksasyon için vakit verilmesidir. Bölünmeden uzun yapılan çalışmada bu kayıp olmadığı gibi, daha derinlemesine ve uzun süren tekniklerle çalışma imkanı da doğar.  Bazı durumlarda son 3 saatlik seansları 2 kez 1,5 saat yapmak da daha etkili kılmaktadır. (Işıl Musluer duruma göre danışanı yönlendirecektir.)

Son derece etkili ve hızlı  pozitif sonuçlar alma potansiyelini içeren bu çalışmanın başarısının bir kısmı Işıl Musluer’e diğer kısmı da danışana aittir.  Başarıyı etkileyen unsurlar kişinin doğrudan değişimi arzu etmesi, işbirliği  ve değişebileceğine olan inancı ile bağlantılıdır. Tekniklerin yapısına veya NLP’ye inanmaya ihtiyaç yoktur. Tekniklerin çalışma yöntemi  inanç ile değildir. lemez. Beynin nörolojik yapısı ile bağlantılı mekanizmalar kullanılarak sonuç alınır. Dolayısıyla bir kişinin, NLP’ye inanmasa bile kendisinde değişim yapmayı arzuluyor olması, çalışma yapılması için gereken önkoşulu sağlar.  (Örneğin “ben NLP’ye inanmıyorum ama sigara bırakmayı çok istiyorum” diyen bir kişi ile başarı ile çalışmak son derece kolaydır. Oysa ki “benim hiçbir sorunum yok. Eşim gideceksin diye zorladı. O yüzden geldim diyen bir kişiyle çalışılma yapılmamaktadır. Bu kişi kendisi çalışma yapalım dese bile bilinçli ya da bilinçaltında işbirliğine yanaşmayan bir tutum içinde olacaktır ve bu da çalışmanın başarısını etkiler.) Bununla birlikte, tekniklerin işe yaraması için inanca ihtiyaç olmasa bile, inancın olması, çalışmadan sonuç alma arzusunu arttıracağı için sonuç almayı daha da  kolaylaştıran bir unsur olduğunu da belirtmek gerekir.

Temel olarak NLP teknikleri, çoğu 0-7 yaş arasında kaydedilmiş kısıtlayı inançlar sebebiyle (değersizim, güvende değilim, yetersizim gibi) ortaya çıkan duygu, davranış ve inanç kalıplarını dönüştüren teknikler içerir. Bunlar özgürleşme ve başarı getirecek şekilde ve danışanın kendi seçeceği yol haritasına uygun olarak ilerlenir.

Herhangi bir olumsuz etki olması ya da zarar verilmesi mümkün değildir. Alınabilecek en kötü sonuç etki etmememesidir. (O da sadece kendi isteği olmayan kişiler ya da değişime rezistans gösterenlerde olur ki onlarla da Işıl Musluer daha başta  çalışmamayı seçmektedir.)

Halk arasında bilindiği şekliyle klasik hipnoz içermez. Hipnozun tanımını bilinçaltına açılan kapı olarak yaptığımız takdirde, NLP  (Nöro Linguistik Programlama) de hipnozun değişim yaptığı bilinçaltı alanı üzerinde etkilidir. Ancak hipnozla alakası olmayan,  tamamiyle hayatımızın içinde yer alan relaksasyon gibi bir yapıyı kullanarak  ve tüm dünyada NLP teknikleri içerisinde değerlendirilen bir yapı ile çalışılır. Bilincin kaybedilmesi ya da kişinin kendi  insiyatifini kaybederek telkinlere maruz kalması gibi bir durum sözkonusu değildir.  (Bu çerçevede hayatımızın içerisinde yer alan bir çok unsurun da bilinçaltı üzerinde etki yaparak çalıştığını unutmamak gerekir. Örneğin reklamlar ya da meditasyon, yoga gibi çalışmalar bunlara örnektir.)

Dolayısıyla bu şekliyle  NLP çalışması  son derece güvenilir ve bir o kadar da etkili bir yöntemdir.

Bu paket ile temel olarak üç amaç için çalışılabilir. Bunlar:

a) Hayattaki sınırlamaları kaldırmak;

b) Hayatı daha mutlu ve anlamlı kılmak;

c) İçinizdeki gerçek gücü ortaya çıkarmaktır.  (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız) 

Genel olarak Işıl Musluer ile daha önce çalışmış olan danışanlar, deneyimledikleri değişimin oranının son derece şaşırtıcı ve olumlu olduğunu söylemektedirler. Referansları okumak için tıklayınız)  (İngilizce referanslar)

Privacy Preference Center