NLP Uygulayıcısı Programının konu başlıkları nelerdir?


Işıl Musluer ile "NLP Uygulayıcısı Programı"nda Ele Alınacak Konu Başlıkları şunlardır:

( * )

1. NLP nedir. Ne işe yarar? Ne gibi sonuçlar doğurur?

2. NLP Practitioner programının amacı. Kuşbakışı bir değerlendirme!
Nasıl iyi bir NLP uygulayıcısı olabilirsiniz?

3. NLP nasıl ortaya çıkmıştır? NLP’nin tarihçesi.

4. NLP’nin temel prensip ve varsayımları.

5. NLP’nin temel iletişim modelini anlamak.

6. NLP’nin değişim modeli! NLP değişimi nasıl sağlıyor?

7. Değişim hedefini doğru tanımlama ve mevcut durumdan istenilen duruma ulaşma süreci.

8. Temsil sistemleri ve NLP’de kullanımı.

9. Göz erişim ipuçları. Önemi ve kullanımı.

10. Uyum sağlanması (rapport) ve uyumu ortaya çıkarma yönteleri.

11. NLP’yi derinlemesine anlama. Zihnin yapısı. Bilinçli ve bilinçdışı zihin.

12. Farklılaştırılmış bilinç halleri ve hipnoz. Hepimizin hayatında var olan yeri.

13. Yanlış bilinenler ve doğruları.

14. NLP’de bilinçaltı mekanizmalarının kullanımı. Uygulama teknikleri.

15. Çapalar.

16. Meta Model

17. Milton Model

18. Stratejiler

19. Altmodaliteler

20. Yeniden çerçeveleme.

21. İş dünyası, eğitim, kişisel gelişim ve genel sağlık alanlarında NLP ile yapılabilecek katkılar.

22. Dünya ve Türkiye açısından NLP’nin potansiyelinin değerlendirilmesi.

23. Kendi işini kurmak isteyenlere yol haritası ve tavsiyeler.

24. Tüm öğrenilenlerin birleştirilmesi ve öğrenilenlerin test edilmesi.

25. Genel değerlendirme.

26. Davetlilerle yapılacak NLP uygulamaları

27. Kutlama

( * ) Konu başlıklarının sıralaması veya içeriğinde ihtiyaca yönelik olarak  değişiklikler yapılabilir. Program “The Society of NLP” tarafından belirlenen standarda göre yürütülmektedir.