NLP Nedir?


NLP, “Neuro Linguistic Programming” kelimelerinin birleşiminden olulşturulmuştur. “Neuro” beynimizdeki nöronların yapısını ve zihnin çalışma mekanizmasını ele alan kısmı; “linguistic” zihnin dil ile ilgili kayıtları inceleyen kısmı ve “programming” de tıpkı bir bilgisayar programı gibi insan zihnindeki kayıtların da programlanabileceğini gösteren yapıyı temsil eder.

NLP kısaca duygu, davranış ve inançların nasıl oluştuğunu, bilinç ve bilinçaltının nasıl işlediğini ve bu mekanizmaların kişileri özgürleştirecek ve gerçek potansiyellerini devreye sokacak şekilde nasıl kullanılabileceğinin gösteren yöntem ve teknikler bütünüdür.

NLP adeta nörolojik yapımızın ve zihnimizin kullanım kılavuzu gibidir. Bilinç ve blinçaltı mekanizmaların nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını ve nasıl doğru kullanabileceğini ortaya koyar. Bu sayede gerçek potansiyeli ortaya çıkarmanın yollarını gösterir.

1970’lerde Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilen NLP ile ilgili Oxford İngilizce sözlük Richard Bandler’a başvurarak NLP için bir tanım yapmasını istemiştir. Bandler’ın yaptığı tanım şöyledir:

““NLP temel olarak  başarılı davranış kalıpları ile kişisel deneyimler (özellikle düşünce kalıpları) arasındaki bağı inceleyen kişiler arası bir  iletişim modeli; ve buna dağlı olarak insanları farkındalık, etkili iletişim ve kendi zihinsel ve duygusal davranış kalıplarını değiştirmeleri için eğitmeyi amaçlayan bir alternatif terapi yöntemidir.”.

NLP geliştirildiği yıllardan beri tüm dünyada milyonlarca kişinin daha iyi düşünmesini, daha iyi iletişim kurmasını ve kendine daha fazla güvenen, başarılı insanlar haline gelmelerini sağlamıştır. Bu şekliyle NLP milyonlarca kişinin daha mutlu ve daha doyumlu bir hayat yaşamasının yolunu açmıştır.