NLP ile hangi tip kısıtlamalar üzerinde çalışılabilir?


NLP ile üzerinde çalışılabilecek konular çok çeşitlidir.  Nasıl ki hemen hemen her konuda bakış açısı değiştirilebilir, sorunların, potansiyellerin algılanışı farklılaştırılabilirse,   NLP ile de hemen hemen her konu üzerinde çalışılabilir.  Amaç hayatınızı daha mutlu, daha başarılı, daha özgür, daha huzurlu vs hissetmenizi sağlayan duruma sizi getirmektir. NLP sorunları çözmek,  sebepleri bulmakla çok uğraşmaz,  sorunun ötesine geçerek ki çoğunluğu bilinçaltına yerleşmiş kısıtlayıcı kalıplar sebebiyle oluşur, bunlar dönüştürülür ve  hedeflenen ideal durumun gerçekleşmesine yönelinir. NLP binlerce teknik ve çözüm içerir.  Bunların hangisin ne zaman ve ne amaçla uygulanacağının belirlenip kesin  sonuç alacak şekilde uygulanması NLP uzmanın maharet ve tecrübesini gösterir. Bu da en az tekniklerin kendisi kadar önemlidir.

Üzerinde çalışılabilecek bazı konular şunlardır:

 • Alışkanlıkların sona erdirilmesi, bırakılması arzu edilen ama bir türlü bırakılamayan davranışlar. (Sigara, alkol kullanımı, aşırı internet, televizyon, cep telefonu kullanımı, v.b.)
 • Zayıflamak, düzenli spor gibi yerleştirilmek istenen ancak gerçekleştirilemeyen davranışlar.
 • Bağımlılıklar. Bağımlılıklar altında yatan bilinaçaltı kalıplarının dönüştürülmesi sayesinde bağımlılık olmaktan çıkarılmaları.  (Ör: Alkol ve bezer bağımlılık türleri.)
 • Korkular ve fobiler. (Çocuklardaki karanlık korkusu, hayalet korkusu, her yaştaki insanda olabilecek kedi, uçak, yükseklik, deniz, su, doktor, dişçi, iğne, açık alan fobisi, sosyal fobi v.b.)
 • Endişeler.
 • Olumsuz iç düşünceler. (Kişinin hayatını sabote ettiğini düşürten, beceriksiz, yeteneksiz, başarısız, çirkin, değersiz, kendine güvensiz v.s. olduğunu ona hatırlatan düşünce kalıpları.)
 • Sosyal ve ikili ilişkilerde tesadüf gibi görünen ancak hep tekrar eden döngüler.  (Örneğin romantik ilişkilerde hep benzer tipleri seçmek, hep aldatılmak ya da aldatmak,  iş hayatında hep belli şekillerde tekrar eden çalışma, işten çıkarılma ya da haksızlığa uğrama döngüleri, hep değerin anlaşılamaması, v.b. durumlar.)
 • Öfke sorunları.
 • Kızgınlık duygularının dönüştürülmesi. Bağışlama, radikal affetme, özgürleşme.
 • Kayıp, acı ve yas duygularının dönüştürülmesi.
 • Kalp kırıklığı, incinme, üzülme, pişmanlık ve kızgınlık duygularının dönüştürülmesi.
 • Derin yalnızlık duygusunun dönüştürülmesi.
 • Değersizlik, yetersizlik ve tehlikede olunduğuna dair hislerin  dönüştürülmesi.
 • Toplum içinde konuşma korkusunun ve sosyal fobinin giderilmesi.
 • Yaşanılan kötü anıların, travmaların bilinçaltı kayıtlarının dönüştürülmesi.
 • Hayat motivasyonunu düşüren düşüren  düşünce ve inançların dönüştürülmesi.
 • Umutsuzluk, başarısızlık gibi duyguların dönüştürülmesi gibi konular üzerinde çalışılabilmektedir.

Bu konuların tümü bilinçaltı kayıtlarla ilgilidir ve bu kayıtlarda dönüşüm sağlandığında çoğunlukla sorunlar ortadan kalkar.

NLP çalışmaları herhangi bir   teşhis veya tedavi prosedürü içermez;  tıbbi ya da psikolojik tedavi yerini tutmaz ve teşhis veya tedavi yaptığı iddiasında bulunmaz.  NLP zihnin olaylara bakış açısının  değişmesini ve böylelikle  kısıtlayıcı yönlerinden ayrışmasını sağlayarak kişilerin gerçek potansiyellerini  kullanabilir hale gelmelerini sağlamayı hedefler.

Siz de biran önce hayatınızın gerçek kontrolünü elinize almak istiyorsanız

Hemen bir adım atın ve bizimle bir görüşme talebinde bulunun. Bakalım hayatınızı nasıl dönüştürebiliriz; nasıl güzelleştirebiliriz?