Hangi tip kısıtlamalar üzerinde NLP ile çalışılabilir?

 • Alışkanlıkların sona erdirilmesi, bırakılması arzu edilen ama bir türlü bırakılamayan davranışlar. (Sigara, alkol kullanımı, aşırı internet, televizyon, cep telefonu kullanımı, v.b.)
 • Zayıflamak, düzenli spor gibi yerleştirilmek istenen ancak gerçekleştirilemeyen davranışlar.
 • Bağımlılıklar. Bağımlılıklar altında yatan bilinaçaltı kalıplarının dönüştürülmesi sayesinde bağımlılık olmaktan çıkarılmaları.  (Ör: Alkol ve bezer bağımlılık türleri.)
 • Korkular ve fobiler. (Çocuklardaki karanlık korkusu, hayalet korkusu, her yaştaki insanda olabilecek kedi, uçak, yükseklik, deniz, su, doktor, dişçi, iğne, açık alan fobisi, sosyal fobi v.b.)
 • Endişeler.
 • Olumsuz iç düşünceler. (Kişinin hayatını sabote ettiğini düşürten, beceriksiz, yeteneksiz, başarısız, çirkin, değersiz, kendine güvensiz v.s. olduğunu ona hatırlatan düşünce kalıpları.)
 • Sosyal ve ikili ilişkilerde tesadüf gibi görünen ancak hep tekrar eden döngüler.  (Örneğin romantik ilişkilerde hep benzer tipleri seçmek, hep aldatılmak ya da aldatmak,  iş hayatında hep belli şekillerde tekrar eden çalışma, işten çıkarılma ya da haksızlığa uğrama döngüleri, hep değerin anlaşılamaması, v.b. durumlar.)
 • Öfke sorunları.
 • Kızgınlık duygularının dönüştürülmesi. Bağışlama, radikal affetme, özgürleşme.
 • Kayıp, acı ve yas duygularının dönüştürülmesi.
 • Kalp kırıklığı, incinme, üzülme, pişmanlık ve kızgınlık duygularının dönüştürülmesi.
 • Derin yalnızlık duygusunun dönüştürülmesi.
 • Değersizlik, yetersizlik ve tehlikede olunduğuna dair hislerin  dönüştürülmesi.
 • Toplum içinde konuşma korkusunun ve sosyal fobinin giderilmesi.
 • Yaşanılan kötü anıların, travmaların bilinçaltı kayıtlarının dönüştürülmesi.
 • Hayat motivasyonunu düşüren düşüren  düşünce ve inançların dönüştürülmesi.
 • Umutsuzluk, başarısızlık gibi duyguların dönüştürülmesi gibi konular üzerinde çalışılabilmektedir.

Bu konuların tümü bilinçaltı kayıtları ile ilgili konulardır. NLP bilinçaltı kayıtların "neden" oluştuklarına odaklanmadan, günlük hayatta sorunların "nasıl" çıktığından hareketle beynin verilere ulaşır ve bu kayıtlarda dönüşüm sağlayarak çözüm sunar.

NLP ile daha anlamlı ve mutlu bir hayat nasıl mümkün olabilir?

Bazen kişiler herşey yolunda görüldüğü ve şikayet etmeleri için bir sebep bulunmadığı halde, bir şekilde hayatlarından yeterince memnun olmayabilirler.   Sorunun nerede olduğunu da bilemezler. Hayatları istedikleri gibi değildir. Etrafları insanlarla çevrili,  başarılı bir işleri ve  mutlu bir  evlilikleri olsa bile derin bir yalnızlık hissini içlerinde taşıyabilirler.

Ya da sebebi açıklanamayan, ya da gerçekliği tartışılır  endişe ve korkularla birlikte yaşarlar. Son derece iyi eğitim almış ya da kendi yetenek ve becerilerinden emin olsalar bile, zaman zaman farkettikleri derin bir değersizlik duygusunu içlerinde taşıdıklarını gözlemlerler. Hep benzer zorluklarla, benzer sorunlarla mücadele eder; hayatlarına benzer kişi ve döngüleri çekerler.  Sorunu tam olarak teşhis edemedikleri ya da etseler bile bile neyi nasıl değiştirmeleri gerektiğine karar veremedikleri için bir türlü değişim sağlayamazlar.

Maddi sorunları nisbeten az,  aile düzenleri ve sağlıkları  yolunda,  psikolojik olarak  gayet sorunsuz görünen kişilerin durumu biraz daha zordur çünkü sorunu çözmek için bir yardım almaları gerektiği düşüncesini kolay kabul edemezler. Ya da  psikolog veya psikiatrist gibi uzmanlara başvursalar bile prosedürün uzunluğu onların kolayca hayal kırıklığına uğrayıp vazgeçmelerine yol açar.

Kişisel gelişim, psikoloji, koçluk, meditasyon, yoga, nefes çalışması gibi alanlara ilgi duyan ve bu yöntemlerle hayatlarını güzelleştirmeye çalışan, bunu yaparken de içlerinde hissettikleri bu tatminsizlik ve herşeyin tam istedikleri gibi olmadığına dair huzursuzluğa çözmeye çalışan kişiler de bunlardır.

Bu teknikler ve bilgiler önemli ve değerlidir. Huzurlu hissetmelerine de katkıda bulunur. Çünkü beden, ruh ve zihin adeta  birbirine bağlı bir yapı gibi hareket etmektedir. Herhangi birinde yapılan olumlu bir değişiklik diğerlerini de etkilemektedir.  Sorun bu yöntemlerin yeterince fayda sağlayamadığı ve çoğunlukla bilinçaltındaki yanlış kayıtlardan kaynaklanan durumlarda yatmaktadır.  Nitekim eğer böyle bir kayda dayanarak bilinçaltı büyük bir görev duygusu ile değiştirilmek istenilen durumu yerine getirmek için uğraşıyorsa, o zaman çalışmalar pek fayda sağlamayacaktır. Çünkü bilinçaltındaki kayıtları değiştirmek  zihinsel farkındalıkla ya dakolaylıkla gerçekleşebilen birşey değildir.

Son derece şişman bir kadının her türlü tekniği kullanmasına rağmen bir türlü zayıflayamaması  örneğini bunu açıklamak için gösterebiliriz.  O kadının bilinçaltı kayıtlarında tehlikede olduğu var ise ve etrafını kilolarla ve etlerle kaplayarak onu tehlikelerden korunduğuna inanan bir bilinçaltı var ise, o zaman kiloların kaybını hedefleyen tüm diyetler ya da çalışmalar, bilinçaltı tarafından  tamamiyle tehdit olarak algılanacak ve nitekim kiloların verilmesine de bilinçaltı imkan vermeyecektir. Psikolojik farkındalıklar, koçluklar, kitaplar, meditasyonlar (uzun yıllara yayılmış tecrübe dışında) yeterli olmayacaktır.  Oysa ki gerekli olan son bilinçaltındaki kaydn değiştirilerek tehlikede olduğuna inanan yapı yerine her koşul ve şartta güvende olduğuna inanan bir yapının yerleştirilmesidir. Nitekim bu olduğunda şaşırtıcı bir şekilde kilolar da  kendiliğinden gitmeye başlar. Çünkü artık var olmaları için sebep kalmamıştır.

Birçok sorunun altında aslında böyle mekanizmalar yatar ve bunları bilinçle farkedebilmek çok mümkün değildir.

Yaptığımız seanslarda, sonuç almaya odaklı ve bilinçaltı kayıtları belirleyip dönüştüren tekniklerle çalışıldığında, kişiler,  daha hayatlarında istedikleri sonuçları elde etmeye başlamasalar bile, son derece derin bir huzur ve mutluluk duygusu hissettiklerini belirtmektedirler.  Bunun sebebi bilinçaltı ve bilincin ayrı ayrı amaçlar gütmek ve çatışmak yerine artık aynı amaç doğrultusunda enerjilerini birleştirerek ilerleyebilmeleri sebebiyledir.

Nitekim hissedilen derin iç huzuru aslında bilinç ve bilinçaltının uyum içinde olduğunun bir göstergesidir. Bu yok ise, o zaman çalışmamız bu kişiye mutlaka fayda sağlayacaktır.

NLP nasıl sonuç alır? Neden terapi değil eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir?

NLP çalışmalar terapi niteliğini taşımamaktadır.  Bir teşhis yapılması ya da tedavi uygulanması gerekmez. (Bakınız neden NLP tüm dünyada  bir terapi yöntemi değil de, bir eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir.)  Bu sebeple yanlış bir teşhis ya da tedavi uygulanması da sözkonusu değildir. Elde edilebilecek en olumsuz sonuç uygulanan bir tekniğin yeterince etkili olmamasıdır. Ancak NLP binlerce teknikten oluşmaktadır ve bir teknik işe yaramazsa kullanılabilecek bir çok teknik daha bulunmaktadır. En uygun ve işe yarayanları uygulanarak sonuç alınmaya çalışılır. (NLP’nin kurucusu Dr.Richard Bandler NLP’nin işe yaramaması gibi bir durumun sözkonusu olmadığını, bir teknik işe yaramazsa bir başka teknik uygulanarak mutlaka sonuç alınmaya çalışılacağını belirtmiştir.)

Hipnoz bilinçaltına ulaşan bir mekanizmadır ve NLP de bilinçaltı ile çalışır. Ancak NLP  hipnozu dönüştürmüştür. Hipnozun mistik, tehlikeli ve anlaşılamaz gibi görünen unsurlarından arındırarak bilinçaltı ile çalışır.  Danışanların deneyimi günlük hayatta gayet sıklıkla deneyimlenebilen gevşek, relaks ve konsantre olmuş bir zihin ile çalışıldığı yönündedir. Çalışmalar sırasında danışanın “uyuması” ya da bilincini kaybetmesi gerekmez.

Seanslar sırasında sorunların ayrıntılarına girilmeksizin çalışılır. (Bir psikoterapi seansındaki gibi sorunların ayrıntılı anlatılması sözkonusu değildir.) Dolayısıyla seanslar sırasında rahatsız edici anıları, travmaları uzun uzadıya ele almaya; sırları, sorunları  ortaya dökmeye  gerek olmadan çalışılır.  Bu son derece rahatlatıcı ve aynı zamanda da travmatik olayları ele alırken yeni travmalar yaşamak zorunda kalmadan, onları çözümlemeye imkan veren bir yöntemdir. NLP açısından sorunların “neden” oluştuğundan çok “nasıl” oluştuklarının önem taşıması bunu mümkün kılmaktadır.

NLP çalışmasına örnek olarak kedi ya da uçak fobisiyle ilgili çalışma gösterilebilir. Böyle bir çalışma sırasında fobinin nasıl ortaya çıktığının verileri alınır. Fobinin “neden” oluştuğuna odaklanılmaz, fobinin nasıl ortaya çıktığına bakılır. Yani kişinin korku tepkilerinin ne zaman verdiği, kediyi hayal edince mi, görünce mi, sesini duyunca oluştuğu anlaşılır. Kişi korktuğunda vücudunda nasıl hisler oluştuğu,  bunlara herhangi bir iç sesin eşlik edip etmediği gibi veriler toparlanır. Bu veriler kişinin o fobiye ilişkin  bilinçaltındaki kayıt dosyalarının yapısını ortaya koyar. Bunlar belirlendiğinde de kişi NLP teknikleri ile kayıtlarda değişiklik yapacak şekilde yönlendirilir.

Bunlar son derece hızlı gerçekleşen  ve çoğunlukla da seans sonunda  fobinin tamamiyle ortadan kalkması ile sonuçlanan çalışmalardır (Bu NLP’de “hızlı fobi bitirme tekniği” olarak anılır.) Sonuç olarak seans sonrasında kişinin anılarında ya da  hatırladıklarında bir değişiklik olmaz ancak kişi bir  kedi gördüğünde  eskisi gibi otomatik korku tepkisi vermemeye başlar. Bilinçaltı artık kedi ile korku arasındaki bağlantıları kırmış olur çünkü. (NLP mekanizmasının kabaca anlaşılabilmesi için son derece basite indirgenerek anlatılmıştır. Aslında son derece kapsamlı teknik uygulamalar sözkonusudur.) Nitekim bu örnekte de olduğu gibi, çalışma sırasında herhangi bir hastalık teşhisi yapılması,  fobinin neden oluştuğunun kökenlerine girilmesi veya teşhislere  göre bir tedavi uygulanması gerekmemiştir ancak sonuçta fobi yok edilmiştir.  Bilinçaltının yanlış öğrendiği, yanlış kaydettiği bir veri yerine bilinçaltına doğrusu öğretilmiştir.

NLP bu çalışma şekli itibariyle, tüm dünyada  bir tedavi yöntemi olarak değil bir  eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Tıpkı bir konsere gitmenin ya da resim kursuna yazılmanın bir kişide depresyonu tedavi etmesindeki duruma benzer. Konser veya resim kursu tedavi yöntemi değildir ama tedavi edici sonuç vermiştir. NLP’de de teknikler teşhis ve tedavi yöntemi uygulamaksızın tedavi edici sonuç verir.  NLP’yi bu şekliyle, bilinçaltının yanlış bildikleri yerine doğrularını öğrenmesini sağlayan bir eğitim yöntemi olarak tanımlayabiliriz.

İçinizdeki gerçek gücü ortaya çıkarmak:

Hepimiz tahmin ettiğimizin çok ötesinde fiziksel ve entellektüel güçlere sahibiz. Nitekim bilincimiz herhangi bir anda sadece +/- 7 veriyi takip edebilirken, bilinçaltının bir anda 400.000 veriyi kaydettiği düşünülmektedir. Üstelik bilinçaltının kaydettiği verilerin tümü kayıtlı durmakta, hiçbirisi yok olmamaktadır. Unutma ve hatırla zihinle alakalı bir durumdur. Bilinçaltını etkilemez. Bilinçaltında herşey durmaktadır.

Bu, dünya yüzünde icad edilmiş her türlü bilgisayardan çok daha güçlü bir bilgisayarın içimizde olması gibi birşeydir. Bu bilgisayarın kapasitesine erişebilmemiz ve içinde tuttuğu muazzam bilgi kaynağına erişebilmemiz durumunda başarı, mutluluk ve sağlığın elde edilmesi ve geliştirilmesinde de muazzam farklar yaratılabilmektedir.

İşte içinizdeki gücü ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarımız bilinçaltının gücünü daha fazla devreye sokmayı ve kullanımını artırmayı hedefleyen çalışmalardır.

Bu çalışmalar:

 • Öğrencilerde çalışma ve öğrenme bozukluklarının düzeltilmesi,
 • Çalışma, öğrenme, yaratıcılık gibi yetenek ve becerileri  engelleyen yanlış davranış stratejilerinin çıkarılıp bunların yerine  doğru stratejilerin yerleştirilmesi (adeta formül çıkarılarak çalışılmaktadır),
 • Öğrenme kapasitesinin ve yaratıcılığn artırılması,
 • Modelleme yoluyla başka bir kişide elde edilen başarının benzerinin elde edilmesi için bilinçaltının programlanması.
 • Yaratıcılığın geliştirilmesi;
 • Bir sporcu, bir sanatçı ya da bir işadamında olabileceği gibi çalışma perfomansının geliştirilmesi;
 • Bilinçaltının gücünü devreye sokacak ve günlük hayatta kullanabilecek tekniklerin öğrenilmesinin ve bunların alışkanlık olacak şekilde yerleştirilmesinin  sağlanması amacıyla yapılabilmektedir.

Çalışma nasıl yapılır?

Çalışma yapılabilmesi için herşeyden önce kişinin değişiklik yapmayı istemesi gerekir.  Hayatından tamamiyle memnun olan ya da hiçbir değişiklik yapılmasını istemeyen bir kişi ile çalışılması mümkün değildir.  Kişinin tekniğin işe yarayacağına inanmasına ise ihtiyaç yoktur. Yani kişinin kendi rızası gerekir.  İşe yaramayacağına dair kuvvetli bir inanç olması, kişinin işbirliği yapmasını engelleyeceği için çalışmayı olumsuz etkiler veya çalışılmasını engeller. Aksi halde, yani kişi  inanmasa bile olumlu sonuç alınır. Çünkü mekanizma tamamiyle nörolojik yapımız ve bilinçaltının yapısı incelenerek geliştirilmiş tekniklere dayanmaktadır. Sadece plasebo veya olumlu beklenti esasına dayanarak işleyen bir mekanizma değildir.

Bazen bir kişinin ailesi veya çevresi, onun bu çalışmayı mutlaka yapmasını isterken kendisi istemeyebilmektedir. Bu durumda kişinin iradesi olmadan çalışmak mümkün değilse bile, eğer  kişi kendinde değişim yapmak istiyor ama teknikler hakkında bilgi sahibi olmadığı ya da tekniklerin işe yaramayacağına dair önyargısı olduğu için istemiyor ise, o zaman kişiye aydınlatıcı bilgi sunulur, çalışmanın nasıl fayda sağladığına dair örnekler verilir ve bu  bilgiler ışığında gerçekten çalışmak isteyip istemediği sorulur. İstiyor ise çalışılır, istemiyor ise, ailesi çok ısrar etse bile çalışılmaz.

Çalışma ile herhangi bir zarar verilmesi mümkün değildir. En kötü sonuç değişimin arzu edilen kadar hızlı olmamasıdır. (Bu sebepten dolayı NLP’yi kuran Dr. Richard Bandler, işe yaramayan NLP tekniği yoktur. Bir teknik işe yaramıyor ise o zaman başka teknik uygulanır, ta ki sonuç alnınana kadar” der.  Her halükarda birçok durumda, arzu edilen sonucun tamamiyle dışındaki konularla da çalışılabilmektedir. Örneğin sigara bırakma ya da zayıflama ile çalışırken asıl sorunun bu olmadığı, asıl sorunun derindeki duygusal yoksunluk hisleri olduğu farkedilip bu yoksunluk hislerinin dönüştürülmesi üzerine çalışılır. Bu olmadan değişim sağlanması yetersiz olur.

Sonuçlar son derece hızlı alınır. Aylar boyu çalışılmasına gerek duyulmaz.Çoğunlukla hayat boyu uğraşlar sonucu alınmak istenen değişimler, NLP ile bir çırpıda elde edilir.  (Bakınız referanslar). Bunun sebebi, sorunun yüzeyi ile değil derindeki kaynakları ve  bilinçaltı ile çalışılmasıdır.

Çoğunlukla tüm sorunlar ve hastalıklar, bilinç bir amaç güderken, bilinçaltının başka amaç gütmesinden kaynaklanır. Hipnozun efsanefi uzmanı, hipnozu tıp dünyasına katan kişi olan Dr. Milton Erikson bunu söylemiştir. Bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki siz her gün işinize gitmeye çalışıyorsunuz ama isteksizlik  ile boğuşuyorsunuz. Siz işe gitmek isterken, bilinçaltınız işteki patronunuzu hayatınıza kastedecek yırtıcı bir hayvan gibi görüyor ve sizi işe gitmekten alıkoymaya çalışıyor olabilir. Bu iç çatışma, her gün devam ederken, siz kendinizi  başarısız, yetersiz, motivasyonu eksik olarak görürken, aslında sorun bilinçaltının yanlış bir kaydından -patronu vahşi bir hayvan gibi görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum NLP seansında dönüştürüldüğünde olay tamamiyle değişmektedir. İş aynıdır, patron aynıdır ama artık o isteksizlik, başarısızlık, motivasyonsuzluk ortadan kalkar. Kişi iyi ruh haline ulaşmış olduğ için de işi ile ilgili olarak, arzu ederse daha sağlıklı olarak düşünüp gereken tedbirleri alabilir.

Aynı duruma birbaşka örnek zayıflama konusudur. Siz diyet yaparak zayıflamaya çalıştığınızda, bilinçaltınız kıtlığın geldiğini ve eğer gıdayı tasarruflu harcamazsa açlıktan ölebileceğinizi düşünür. Siz yemeği kıstıkça o kalori harcamanızı kısar. Başedemezsiniz. Kendinizi iradesiz zannedersiniz. Oysa ki sorun bilinçaltının yanlış kaydıdır. Bu kayıt dönüştürüldüğünde, kilolar kolaylıkla verilmeye başlanır.

Bunun gibi binlerce bilinçaltı mekanizması davranışlarımıza ve duygularımıza etki eder ve bunlar dönüştürülmeyince sorun uzun süre çözümlenemez. NLP’nin bu açılardan sonuç alan son derece güçlü teknikleri vardır.

NLP çok geniş bir konudur ve çok çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir. (Satışta, iş hayatında NLP gibi) Dolayısıyla NLP’yi derinlemesine ve bilinçaltı mekanizmalara da hakim olacak şekilde bilmeyen kişilerin seanslar ile derin dönüşüm sağlayıcı etkiyi yapması zor olabilmektedir. Bu durum mekanizmanın nasıl çalıştığına ya da tekniklere hakim olmamalarından kaynaklanır.

Işıl Musluer bu konuda son derece geniş bir bilgi ve  eğitim donanımına sahiptir. Yoğun hipnoz eğitimleri sonrasında NLP’yi dünyada icat eden kişinin bizzat kendisinden yani Dr. Richard Bandler’dan  eğitim almış ve onun bünyesinde ki NLP uzmanlarının çıkabilecekleri en üst seviye olan Bandler  ve The Society of NLP Onaylı Uluslarası NLP Eğitmeni ünvanını kazanmıştır. Diğer eğitmenlerden farklı olarak geniş uygulama tecrübesi de sahiptir.


Seans randevusu almak için lütfen e.mail gönderiniz veya 0 (553) 075 11 30 nolu telefonu arayınız.


Daha ayrıntılı bilgi için referanslar bölümüne, NLP ve bilinçaltı mekanizmaları anlatan bölümlere bakabilirsiniz. Aynı zamanda arzu ederseniz siz de NLP eğitimlerine de katılıp, hem bu muazzam teknikleri öğrenir, kendinize, çevrenize olumlu katkılarda bulunabilir, hem de uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip bir meslek sahibi olabilirsiniz.
( * ) Işıl Musluer fizyolojik veya psikolojik hastalıklar veya tedavi gerektiren diğer durumlarla ilgili çalışmamakta;  herhangi bir teşhis, terapi ya da tedavi uygulamamakta ve uyguladığı iddiasında bulunmamaktadır. Bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin doktorlarına/terapi merkezlerine  başvurmalarını salık vermekte ve ancak doktor veya psikiatristlerinin yönlendirmesi durumunda çalışma yapmayı değerlendirmektedir.

NLP bu konularda  son derece güçlüdür. Bilinçaltı öğrenme ve yaratıcılık devreye sokulduğunda normal bir sanatçı, normal bir sporcu  birer deha haline getirilebilmektedir.

Her bireysel seansın başında, özel teknikle yapılan bir konuşma bölümü vardır. Bu konuşma bölümünde kişinin sorunlarını anlatması hedeflenmez, ayrıntıya girilmez. Bu hem seans alan kişi hem de NLP’yi uygulayan kişi açısından rahatlatıcı bir unsurdur. Kimsenin bilmesi istenilemeyen sorunların, sırların ortaya dökülmesi gerekmez. Kişinin sorunlarının neden değil, nasıl ortaya çıktığı anlamaya çalışılır. Bu bölümde kişinin sorunlarının (ya da başarısının önündeki engellerin)  hangi bilinçaltı ihtiyaçlardan dolayı kaynaklandığı belirlenir.

Bu aşamadan sonra da arzu edilen sonucun elde edilebilmesi için NLP teknikleri uygulanır. NLP’nin binlerce tekniği bulunmaktadır. Bu tekniklerden en uygun olanlarının tespite edilerek uygulanması başarıyı, hızlı sonuç alınmasını etkileyen  unsurlardır.

NLP seansında bilinç yerindedir ama rahatlamış ve stresten uzak bir ruh haline erişilmesi gerekir. Bunu sağlayıcı teknikler uygulanır. (Meditasyona ya da güzel bir anıyı hayal etmeye benzerdir teknikler) Klasik olarak halk arasında bilinen hipnoz uygulaması ile ilgisi yoktur. NLP tekniklerinin bir çoğu  günlük hayatta da uygulayageldiğimiz ama çoğunu farketmeden yaptığımız tekniklerdir.

Çalışma sonuç odaklı gider. Danışanın hangi sonucu elde etmek istediğini bilmemesi de önemli değildir. O sonucu bulması sağlanır. Danışan tüm çalışma sırasında kontrole sahiptir. Çoğunlukla bilinçaltı çözümlere dahi  kendisinin ulaşması sağlanır.  Arzu ettiği her an da uygulamayı durdurabilir ya da yönlendirebilir.

Çalışmanın yapılabilmesi ve başarılı olması için inanmak gerekmez. İnanç ile işleyen bir teknik değildir.  Tekrar edilebilen ve  sonuçları izlenebilen teknikler içerir.

***************

 

Bununla birlikte, inanç gerekmese bile kişinin çalışma yapmayı, kendisinde bazı sorunları değiştirmeyi  istemesi gerekmektedir. İstemediği, rızası olmadığı takdirde çalışılamaz. Bu sebepten dolayı örneğin eşinin zoruyla gelen bir kişi ile, ya da “ben hayatımdan tamamiyle memnunum, hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum” diyen bir kişiyle, yakınları onun değişmesini isteseler bile,  çalışmak mümkün değildir.  (Çalışırken danışanın işbirliği yapması gerekmektedir.)

Bu çerçevede eğer kişinin çalışma yapmak istememesi, teknikler hakkında bilgi sahibi olmamasından ve işe yarayacağını düşünmediğinden kaynaklanıyor ise, konu hakkında açıklayıcı bilgi sunulup, çalışmanın nasıl fayda sağladığına ilişkin örnekler verilip ve bu bilgiler ışığında eğer çalışmak istiyor ise, o zaman çalışılabilir. Dolayısıyla kıstas kişinin değişim isteyip istememesidir.

Çalışma ile herhangi bir zarar verilmesi mümkün değildir. En kötü sonuç değişimin arzu edilen kadar hızlı olmamasıdır. (Bu sebepten dolayı NLP’yi kuran Dr. Richard Bandler, işe yaramayan NLP tekniği yoktur. Bir teknik işe yaramıyor ise o zaman başka teknik uygulanır, ta ki sonuç alnınana kadar” der.  Her halükarda birçok durumda, arzu edilen sonucun tamamiyle dışındaki konularla da çalışılabilmektedir. Örneğin sigara bırakma ya da zayıflama ile çalışırken asıl sorunun bu olmadığı, asıl sorunun derindeki duygusal yoksunluk hisleri olduğu farkedilip bu yoksunluk hislerinin dönüştürülmesi üzerine çalışılır. Bu olmadan değişim sağlanması yetersiz olur.

Sonuçlar son derece hızlı alınır. Aylar boyu çalışılmasına gerek duyulmaz.Çoğunlukla hayat boyu uğraşlar sonucu alınmak istenen değişimler, NLP ile bir çırpıda elde edilir.  (Bakınız referanslar). Bunun sebebi, sorunun yüzeyi ile değil derindeki kaynakları ve  bilinçaltı ile çalışılmasıdır.

Çoğunlukla tüm sorunlar ve hastalıklar, bilinç bir amaç güderken, bilinçaltının başka amaç gütmesinden kaynaklanır. Hipnozun efsanefi uzmanı, hipnozu tıp dünyasına katan kişi olan Dr. Milton Erikson bunu söylemiştir. Bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki siz her gün işinize gitmeye çalışıyorsunuz ama isteksizlik  ile boğuşuyorsunuz. Siz işe gitmek isterken, bilinçaltınız işteki patronunuzu hayatınıza kastedecek yırtıcı bir hayvan gibi görüyor ve sizi işe gitmekten alıkoymaya çalışıyor olabilir. Bu iç çatışma, her gün devam ederken, siz kendinizi  başarısız, yetersiz, motivasyonu eksik olarak görürken, aslında sorun bilinçaltının yanlış bir kaydından -patronu vahşi bir hayvan gibi görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum NLP seansında dönüştürüldüğünde olay tamamiyle değişmektedir. İş aynıdır, patron aynıdır ama artık o isteksizlik, başarısızlık, motivasyonsuzluk ortadan kalkar. Kişi iyi ruh haline ulaşmış olduğ için de işi ile ilgili olarak, arzu ederse daha sağlıklı olarak düşünüp gereken tedbirleri alabilir.

Aynı duruma birbaşka örnek zayıflama konusudur. Siz diyet yaparak zayıflamaya çalıştığınızda, bilinçaltınız kıtlığın geldiğini ve eğer gıdayı tasarruflu harcamazsa açlıktan ölebileceğinizi düşünür. Siz yemeği kıstıkça o kalori harcamanızı kısar. Başedemezsiniz. Kendinizi iradesiz zannedersiniz. Oysa ki sorun bilinçaltının yanlış kaydıdır. Bu kayıt dönüştürüldüğünde, kilolar kolaylıkla verilmeye başlanır.

Bunun gibi binlerce bilinçaltı mekanizması davranışlarımıza ve duygularımıza etki eder ve bunlar dönüştürülmeyince sorun uzun süre çözümlenemez. NLP’nin bu açılardan sonuç alan son derece güçlü teknikleri vardır.

NLP çok geniş bir konudur ve çok çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir. (Satışta, iş hayatında NLP gibi) Dolayısıyla NLP’yi derinlemesine ve bilinçaltı mekanizmalara da hakim olacak şekilde bilmeyen kişilerin seanslar ile derin dönüşüm sağlayıcı etkiyi yapması zor olabilmektedir. Bu durum mekanizmanın nasıl çalıştığına ya da tekniklere hakim olmamalarından kaynaklanır.

Işıl Musluer bu konuda son derece geniş bir bilgi ve  eğitim donanımına sahiptir. Yoğun hipnoz eğitimleri sonrasında NLP’yi dünyada icat eden kişinin bizzat kendisinden yani Dr. Richard Bandler’dan  eğitim almış ve onun bünyesinde ki NLP uzmanlarının çıkabilecekleri en üst seviye olan Bandler  ve The Society of NLP Onaylı Uluslarası NLP Eğitmeni ünvanını kazanmıştır. Diğer eğitmenlerden farklı olarak geniş uygulama tecrübesi de sahiptir.


Seans randevusu almak için lütfen e.mail gönderiniz veya 0 (553) 075 11 30 nolu telefonu arayınız.


Daha ayrıntılı bilgi için referanslar bölümüne, NLP ve bilinçaltı mekanizmaları anlatan bölümlere bakabilirsiniz. Aynı zamanda arzu ederseniz siz de NLP eğitimlerine de katılıp, hem bu muazzam teknikleri öğrenir, kendinize, çevrenize olumlu katkılarda bulunabilir, hem de uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip bir meslek sahibi olabilirsiniz.
( * ) Işıl Musluer fizyolojik veya psikolojik hastalıklar veya tedavi gerektiren diğer durumlarla ilgili çalışmamakta;  herhangi bir teşhis, terapi ya da tedavi uygulamamakta ve uyguladığı iddiasında bulunmamaktadır. Bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin doktorlarına/terapi merkezlerine  başvurmalarını salık vermekte ve ancak doktor veya psikiatristlerinin yönlendirmesi durumunda çalışma yapmayı değerlendirmektedir.

Bu seminerde:

 • Ne kadar mutlu olduğunuza göz atacak;
 • Dünyayı algılama şeklinizin mutluluğunuz üzerindeki etkisini görecek;
 • Bilinçaltının yapısı, hipnoz ve NLP dünyasına keyifli bir yolculuk yapacak;
 • Zihnin mutluluk, başarı ve sağlık için nasıl programlanabildiğine dair örnekleri uygulamalı olarak deneyimleyebileceksiniz.

Ne gibi konular üzerinde çalışılabilir?

aaaa

aaa

Bize 0 (553) 075 11 30 numaralı telefondan ve info2 (@) isilmusluer.com adresinden ulaşabilirsiniz.

*********************************

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column]