Dr.Richard Bandler anlatıyor: NLP Nedir?


Türkçe altyazı:

NLP’nin neyle ilgili olduğunu anlatabilir misiniz?

Nöro Linguistik Programlama benim, insanların nasıl düşündüğüne dair yaptığım bir modelleme çalışması sırasında ortaya çıktı.

Yaptığımız şey o kadar benzersizdi ki…

Ben başladığımda 40 tane psikoterapi okulu vardı.

Hepsi, hangisinin yaklaşımın doğru olduğunu tartışıp duruyordu

…tek bir tanesi bile, güvenilir olarak tek bir şey bile yapamadığı halde.

Fobileri iyileştiremiyorlardı.Onu yapamıyorlardı, bunu yapamıyorlardı

…Arada bir başarılı oluyorlardı ama…çoğu zaman teoriler üzerine tartışmakla meşguldüler.

Ben ise insanların bir sonraki aşamada zihinsel değişimi nasıl yaptıklarına bakmaya başladım.

Nörolojik tanımlamalara baktık

…Zihne derin şekilde yerleşmiş dil yapılarına baktık

……ve insanların nasıl öğrendiklerini öğrendik

….ve böylelikle insanlar,tıpkı bir bilgisayarın programlanması gibi

…bazı şeyleri yapabilmek için,

kendilerini programlayabileceklerdi.

Bir fobiyi güvenilir bir şekilde 10 dakika içinde yok edebiliyoruz.

Her bir seferinde!

Çünkü biz bunu, fobiye sahip olanları değil

……fobiye sahip olup da bundan kurtulanları inceleyerek

…ve ne yaptıklarını ortaya çıkararak bulduk

Nörolojik seviyede ne yaptıklarına

……ve sübjektif (kişiye özgü) düzeyde ne yaptıklarına baktık.

Nöro Linguistik Programlama sübjektivitenin (kişiye özgü olanın) yapısının incelenmesidir.

Zihnimizde nasıl görüntüler yarattığımızı

……onların nerede durduklarını, ne büyüklükte olduklarını

,…ve sesleri nereye konumlandırdığımızı

…ve hislerimizi nasıl dönüştürdüğümüzü

…duygusal yapı olarak adlandırılan durumları

,… bu yöne ya da diğer yöne dönmesini.

Tüm bu ayrıntılar

…insanların son derece derin değişimleri

……kesin olarak,kolaylıkla ve hızla yapabilmelerinin yöntemi verir.