Bireysel NLP Çalışması Nedir?


Araştırmalar duygu, düşünce ve inançlarımızın sadece % 10'unun bilinçli zihnimiz tarafından yönetildiğini ortaya koymaktadır.

Geri kalan % 90 ise bilinçaltının emrindedir.

Oysa ki hayatımızın % 90'ını yöneten bilinçaltı kayıtlarının çok önemli bir bölümünü 0-7 yaş arasında yapmaktadır. Böyle olunca da hayatımızın % 90'ını yöneten bir mekanizma, bu yönetimi 0-7 yaş arasında dünyayla ilgili yaptığımız kayıtlara göre yönetmektedir.Yani çocukken bize birkaç kez sen değersizsin, ya da senin yeteneğin yok dendiyse, bilinçaltı bunu kaydetmekte ve bu kaydın doğru veya yanlış olduğunu sorgulamaya gerek olmaksızın hayatımızı bu verinin ışığında yönetmektedir. Eğer yeteneksizsin diye bir kayıt yaptıysa, 0-7 yaştan sonra eğitimlerle, tecrübeyle çok büyük yetenekler kazanılmış olsa bile, derinlerde bir yerde hala yeteneksiz olduğunu düşünen bir bilinçaltı var demektir.

Sonuç:

Süregelen olumsuz düşünce ve davranış kalıpları,
Çaresizlik,
Yıllarca tekrar eden döngüler,
Hayattan zevk almama,
Bir türlü çözüm getirilemeyen sorunlar,
Mutsuzluk,
Başarısızlık,
Gerçek potansiyeli devreye sokamama,
Sağlık kaybı,
…ve diğerleri!

Bireysel NLP çalışması bilinçaltı engellerin kaldırılması, sorunların ötesine geçilmesi ve kişinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılmasında son derece hızlı ve etkili çözümler sunar.


Hangi Amaçlarla Bireysel NLP Çalışması Yapılabilir?

Hangi Amaçlarla Bireysel NLP Çalışması Yapılabilir?


Ücretsiz öngörüşme randevusu almak için lütfen tıklayınız:

RANDEVU AL